Θεμελείωση Ι.Ν. Αγίου Λουκά (πλησίον Ι.Ν. Παναγίας Δοβρά)