Γιατί η επιμονή των Σκοπίων στο όνομα Μακεδονία…

Η πρόσφατη αναγνώριση της FYROM, από τις ΗΠΑ , με το όνομα Μακεδονία δημιουργεί το ερώτημα γιατί? και για μεν την Αμερική μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε ότι αποτελεί πάγια επεκτατική πολιτική της μεγάλης υπερδύναμης καθόσον αποκτούν έναν ακόμη βατήρα στα Βαλκάνια.

Γιατί όμως τα Σκόπια επιμένουν στη χρήση του ονόματος Μακεδονία, αφού δια στόματος ηγετικών πολιτικών και άλλων παραγόντων τους διαβεβαιώνουν ότι ο λαός τους είναι σλαβικός και δεν έχει σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες? Γιατί επιμένουν να αποκαλούν το δικό τους κρατικό μόρφωμα ‘’Δημοκρατία της Μακεδονίας’’, αφού αυτό αποτελεί μόνο το 39% του όλου γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας, ενώ το 51% βρίσκεται στη Ελλάδα? Βέβαια , το 1944 ο Τίτο ονόμασε την περιοχή εκείνη ‘’Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας’’ και αργότερα ‘’Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας’’. Η ενέργεια αυτή εξυπηρετούσε τους επεκτατικούς σκοπούς του τιτοικού καθεστώτος. Σήμερα όμως οι εξελίξεις απαιτούν από τους Σκοπιανούς να τερματίσουν την κλοπή και την μονοπώληση του μακεδονικού ονόματος, Σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή ελληνικού καναλιού είδαμε, σε σχολείο των Σκοπίων, του μαθητές να αναφέρουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρόγονός τους Μακεδόνας που έμαθε τα Ελληνικά από Έλληνες δασκάλους ( Αριστοτέλης) και τα διέδωσε και στις χώρες που κατέλαβε. Αν είναι δυνατόν!! Οι γείτονές μας λοιπόν κάνουν δουλειά σε βάθος…. Η επιμονή αυτή προδίδει την πρόθεσή τους να οικειοποιηθούν, ταυτόχρονα, και τον εθνολογικό-ιστορικό όρο ‘’Μακεδονία’’ και να τον μονοπωλήσουν πλαστογραφώντας την ιστορία. Έτσι ο δρόμος θα είναι ανοικτός για να καλλιεργούν – παρά τις διαβεβαιώσεις τους για το αντίθετο- κλίμα αλυτρωτισμού σχετικά με την Ελληνική Μακεδονία και να διατυπώνουν άμεσα ή έμμεσα εδαφικές αξιώσεις εναντίον της. Γι αυτό και η Ευρωπαϊκή ένωση έθεσε και οφείλει να διατηρεί ως όρο αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των Σκοπίων ότι δεν θα τρέφουν εδαφικές διεκδικήσεις κατά της Ελλάδας, δεν θα ασκεί εχθρική προπαγάνδα σε βάρος της και –αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία- δε θα χρησιμοποιεί ονομασία που υπονοεί εδαφικές διεκδικήσεις.

Εμείς ως Έλληνες και Μακεδόνες οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα της ελληνικότητας της Μακεδονίας με όλα ένδικα μέσα που διαθέτουμε συμπεριλαμβανομένου του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. Οψόμεθα…