Ιερά Λείψανα Αγ. Παρασκευής της Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής Κοινοπιαστών Κέρκυρας (29.10.2011)