Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης από τη Μυτιλήνη στην Πατρίδα Βέροιας

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος & Ειρήνη

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος & Ειρήνη

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος & Ειρήνη


Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος & Ειρήνη